การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคกลาง จังหวัดสุโขทัย

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคกลาง จังหวัดสุโขทัย

การจัดการแข่งขันใน ๖ ภฺมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 แข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม ดังนี้

1.โรงเรียนกวางตง

2.โรงเรียนบ้านแก่ง

3.โรงเรียนบ้านหนองขาว

4.โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

5.โรงเรียนบ้านนากาหลง

6.โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

7.โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ

8.โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม