ภาพการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑