การแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

 การแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561