การแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

 การแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2561