โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย์

 การฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดบุรีรัมย์

รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561

 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561