โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสาคร

 การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561