โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดอุทัยธานี

      พิธีเปิดการฝึกอบรมกระโดดเชือก ได้รับเกียรติจาก ท่านไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน

ส่วนพิธีการปิดการฝึกอบรม ได้รับเกียรติ จากท่านศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานปิดในครั้งนี้