การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 ได้มีการคัดเลือกนักก๊ฬาของแต่ละภาคเข้ามาทำการแข่งขัน โดยนำลำดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละภาคเป็นตัวแทนในการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 10 มีจำนวน 6 ภาค ในการคัดเลือกด้วยกันดังนี้

1.ภาคกลาง จัดที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

2.ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

4.ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

5.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล จัดที่กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559

6.ภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559