โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดหนองคาย

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดหนองคาย

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙