โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๙