โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดลำพูน

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดลำพูน

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙