โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙