โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬากระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬากระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬากระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๕๙