การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประจำปี ๒๕๕๙