การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนจิตรลดา

การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนจิตรลดา

การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนจิตรลดา ประจำปี ๒๕๕๙