การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์

การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์

การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙