การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

การจัดการแข่งขันใน ๖ ภฺมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 แข่งขันเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ทีม ดังนี้

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

3.โรงเรียนบ้านโรงหีบ

4.โรงเรียนวัดมโนรม

5.โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

6.โรงเรียนตลาดบางบ่อ

7.โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1

8.โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2

9.โรงเรียนบ้านชากยายจีน

10.โรงเรียนบุญจิตวิทยา

11.โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)