การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

การจัดการแข่งขันใน ๖ ภฺมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 แข่งขันเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง จังหวัดอุดรธานี

2.โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม

3.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

4.โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง

5.โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง

6.โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก

7.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14

8.โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก