การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการแข่งขันใน ๖ ภฺมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 แข่งขันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ทีม ดังนี้

1.โรงเรียนธำรงเชียงใหม่

2.โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

3.โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1

4.โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

5.โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

6.โรงเรียนวัดป่าตัน

7.โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

8.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)

9.โรงเรียนอนุบาลลำพูน