การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

การจัดการแข่งขันใน ๖ ภฺมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 แข่งขันเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ทีมดังนี้

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2.โรงเรียนชาตรีวิทยา

3.โรงเรียนวัดควนเนียง

4.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

5.โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

6.โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน