การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค กรุงเทพฯปริมณฑล

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค กรุงเทพฯปริมณฑล

การจัดการแข่งขันใน ๖ ภฺมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 แข่งขันเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม ดังนี้

1.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

2.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

3.โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

4.โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

5.โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

6.โรงเรียนบ้านเกาะ

7.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

8.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

9.โรงเรียนราชินีบน

10.โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล)

11.โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)

12.โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง