กำหนดการ


 

กำหนดการจัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค (๖ ภูมิภาค)

 

ชื่อการแข่งขัน  “การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในปี ๒๕๖๑

 

ขอเรียนเชิญโรงเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและโรงเรียนที่มีนักกีฬาที่สามารถกระโดดเชือกได้เป็นอย่างดี ร่วมแข่งขันกีฬากระโดดเชือกในระดับภาค เพื่อเป็นตัวแทนภาค ได้เข้ามาแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ในลำดับต่อไป 

                                                                       ตารางการแข่งขันกระโดดเชือกฯ  ประจำปี 2561

วันที่แข่งขัน

กิจกรรม

08 สิงหาคม 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคตะวันตก

17 สิงหาคม 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคกลาง

25 สิงหาคม 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคเหนือ

31 สิงหาคม 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคตะวันออก

08 กันยายน 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 กันยายน 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคใต้

22 กันยายน 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

17-18 พฤศจิกายน 2561

แข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561