เกี่ยวกับมูลนิธิ

โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ”

(Jump Rope Of Thailand)

 

เริ่มโครงการ เดือนมกราคม 2547

หลักการและเหตุผล
            กระโดดเชือกเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง ที่เล่นง่าย ไม่ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หากปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะสมรรถภาพทางด้านระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจอย่างเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมกระโดดเชือกอย่างจริงจัง ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนคนไทยทั่วไป เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ 
ในปัจจุบันสังคมโลกให้ความสนใจ และความสำคัญต่อการกระโดดเชือกมากและยอมรับกันแล้วว่ากระโดดเชือกได้พัฒนาเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่มีรูปแบบการเล่นหลากหลาย มีวิธีการเล่น ทักษะ เทคนิค กติกามากมาย มีท่ากระโดดที่พลิกแพลง ซับซ้อน มีสีสันของความสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน และท้าทายความสามารถ มีการแข่งขันทั้งเพศชาย และเพศหญิง ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มเล่น ระดับกลาง จนสู่ระดับมืออาชีพ มีการแข่งขันตั้งแต่อนุชน เยาวชน จนสู่ระดับนานาชาติ และระดับโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนอายุ 6-18 ปี ให้สร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสุขภาพของหัวใจ
  • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนได้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก
  • เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  • เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาหัวใจด้วยวิธีการออกกำลังกาย
  • เพื่อสร้างเครือข่ายชมรมกระโดดเชือกฯ ในโรงเรียนฯ
  • เพื่อให้โรงเรียนมีองค์กรที่จะบริหารจัดการโครงการนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนที่เหมาะสมจากมูลนิธิฯ

กลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชนอายุ 6-18 ปี ทั่วประเทศ

กิจกรรมของโครงการฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

 

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
             เริ่มเปิดตัวโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2547 ณ สวนวชิรเบญจทัศ มีกิจกรรมสาธิตการกระโดดเชือกจากทีมนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพ และแนะนำวิธีการกระโดดเชือกในท่าต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 65,000 คน


2. โครงการ Rope Skipping Festival and Championships 2004 Thailand
            มูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย แคนาดา จีน และไทย โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ อาคารทับทอง สนามศุภชลาศัย มูลนิธิฯ ได้ส่งนักเรียนจำนวน 300 คน จากโรงเรียนกีฬาสำนักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

 

3. กิจกรรมงานวันวาเลนไทน์
            จัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพัน 2547 ณ อุทยานเบญจศิริ ถนนสุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นกิจกรรมโครงการให้มีความต่อเนื่อง โดยจัดเป็นการแสดงการกระโดดเชือก เปิดตัวทีมกระโดดเชือก และนิทรรศการการกระโดดเชือกที่ถูกวิธี

 

4. โครงการกระโดดเชือก “72 ล้านครั้ง กระโดดเชือกเยาวชนไทยเทิดไท้องค์ราชินี” 
            จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2548 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุครบ 72 พรรษา โดยนักเรียนจำนวน 7,200 คน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน และบริเวณลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)

 

5.โครงการกระโดดเชือกสัญจร
            มูลนิธิฯ ได้จัดทีมสาธิตการกระโดดเชือก สัญจรไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี 2547 – 2548 เป็นจำนวน 350 โรงเรียน

 

6. การจัดตั้ง “ชมรมกระโดดเชือกฯ ในโรงเรียน” 
            สืบเนื่องจากการที่มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” และได้สัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ แล้วกว่า 300 โรงเรียน ตั้งแต่ปี 2547 ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสระบุรี และได้ทำการประเมินผลโรงเรียนว่ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด จึงจัดตั้งเป็นชมรมกระโดดเชือกฯ ในโรงเรียนขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ให้ความสนใจที่จะทำโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยอาศัยความตั้งใจจริงจากผู้บริหารครู และนักเรียนที่จะร่วมมือร่วมใจกันบริหารจัดการชมรมฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะสร้างชื่อเสียงได้ด้วย (ณ ปัจจุบันนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดตั้งชมรมแล้ว จำนวน 38 โรงเรียน)

 

7. โครงการพิเศษ ประจำปี 2548 
          โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระโดดเชือกทางไกล 5 จังหวัด (นครราชสีมา-สระบุรี-พระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี-กรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 17-25 ธันวาคม 2548 ในการนี้มีนักกีฬาจำนวน 14 คน ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสถิติกระโดดเชือกทางไกล โดยปล่อยตัวจากจังหวัดนครราชสีมา - กรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 250 กิโลเมตร

 

8. โครงการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน
ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำทุกปี ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจัดมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

 

        ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2548 ณ สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี โดยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์

       

        ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ กระโดดเชือกมาราธอน, 100 ครั้งเร็วที่สุด, แบบคู่, ลีลา 4 คน และกลุ่ม 10 คน พร้อมเพรียง โดยในแต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 6-9 ปี, รุ่นอายุ 10-13 ปี และรุ่นอายุ 14-18 ปี

 

โดยมีถ้วยพระราชทาน และถ้วยประทาน รวม 11 ถ้วย คือ

1. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

2. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4. ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 โรงเรียน และจำนวนนักเรียน/นักกีฬา ประมาณ 784 คน 


9. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน (Rope Skipping Coaching Clinic) 
               Fundamental Level) จัดโดย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มวิชาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือจาก Asia Rope Skipping Federation ซึ่งจัดกิจกรรมมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

 

               ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2549 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ) มีครู/ผู้ฝึกสอนกีฬาจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ท่าน คือ Dr. Lee Jong Youg – President, Asia Rope Skipping Federation และ Mr. Kim Tae Hon มาถ่ายทอดการฝึกอบรมในครั้งนี้


               ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีครู/ผู้ฝึกสอนกีฬาจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 98 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ท่าน คือ Dr.Lee Jong Youg – President, Asia Rope Skipping Federation, Mr.Chun Jong Huo, Mr.Kim Tae Hone, Mr.Ro Joe Chul และ Mr.Kim Choel Eun