วีดีโอ อื่นๆ

ออกกำลังกายอยู่บ้านง่ายๆ ไม่ง้อฟิตเนส ด้วยการกระโดดเชือก

มูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญชวนประชาชน

ออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยการกระโดดเชือก 


ร่วมงาน Good Life

 นิตยสารชีวจิต นิตยสารสุขภาพรายปักษ์ ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสื่อพิมพ์งานแฟร์สุขภาพ ได้จัดงาน Good Life ในคอนเซ็ปต์ "ชีวิตดี กินดี ด้วยวิถีพอเพียง"  ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 


การแข่งขันกระโดดเชือก 6 ภาค ชิงแชมป์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2559

 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ประจำปี ๒๕๕๙


การแข่งขันกระโดดเชือก 6 ภาค ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559

 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ประจำปี ๒๕๕๙


การแข่งขันกระโดดเชือก 6 ภาค ชิงแชมป์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559

 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ประจำปี ๒๕๕๙


การแข่งขันกระโดดเชือก 6 ภาค ชิงแชมป์ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ประจำปี 2559

 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ประจำปี ๒๕๕๙


การแข่งขันกระโดดเชือก 6 ภาค ชิงแชมป์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ประจำปี ๒๕๕๙


การแข่งขันกระโดดเชือก 6 ภาค ชิงแชมป์ภาคกลาง จ สุโขทัย ประจำปี 2559

 การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ประจำปี ๒๕๕๙


คลิปการแข่งขันกระโดดเชือก ๕ ภาค ประจำภาคเหนือ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิปการแข่งขันกระโดดเชือก ๕ ภาค เฉลิมพระเกียริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำภาคเหนือ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารยิมเนเซียม ๓ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่


คลิปการแข่งขันกระโดดเชือก ๕ ภาค ประจำภาคใต้ ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิปการแข่งขันกระโดดเชือก ๕ ภาค เฉลิมพระเกียริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำภาคใต้  ในวันที่ ๑๐ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารยิมเนเซียม สถาบันราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา


คลิปการแข่งขันกระโดดเชือก ๕ ภาค ประจำภาคกลาง ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คลิปการแข่งขันกระโดดเชือก ๕ ภาค เฉลิมพระเกียริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำภาคกลาง  ในวันที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร