สรุปถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ ๑๑

 

สรุปถ้วยรางวัลพระราชทาน
       
1 ทีม Free Style ชาย โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์
2 ทีม Free Style หญิง โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์
3 เดี่ยวบุคคลเร็ว (30วิ) ชาย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4 เดี่ยวบุคคลเร็ว (30วิ) หญิง โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
5 ทีมผลัด (4*30วิ) ชาย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
6 ทีมผลัด (4*30วิ) หญิง โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
7 เดี่ยวทรหด (180 วิ) ชาย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
8 เดี่ยวทรหด (180 วิ) หญิง โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
9 Double Under ชาย 2x30 วินาที โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
10 Double Under หญิง 2x30 วินาที โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  Double Dutch Speed Relay ชาย โรงเรียนบางมดวิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
11 Double Dutch Speed Relay หญิง โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม A ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
12 ว่องไว ชาย โรงเรียนบุญจิตวิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
13 ว่องไว หญิง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทีม A ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
14 คะแนน รวมเท่ากัน 2 รร. (1ทอง 1เงิน) โรงเรียนบุญจิตวิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
15 เดี่ยวฟรีสไตล์ ชาย โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม A ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
16 เดี่ยวฟรีสไตล์ หญิง โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
17 คู่ Free Style ชาย โรงเรียนวัดมโนรม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
18 คู่ Free Style หญิง โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม A ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
19 Double Dutch Free Style ชาย โรงเรียนวัดมโนรม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
20 Double Dutch Free Style หญิง โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม A ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
21 คะแนนรวมสูงสุดประเภทความเร็วและทรหด โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
22 คะแนนรวมสูงสุดประเภทฟรีสไตล์ โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม A ( 4ทอง 6 เงิน 2 ทองแดง) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
23 คะแนนรวมสูงสุดว่องไว โรงเรียนบุญจิตวิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
24 คะแนนรวมสูงสุดประเภทดับเบิ้ลดัชช์ โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม A (3ทอง 1เงิน) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
25 คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร