สรุปผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๑

 

ประเภททีมดับเบิ้ลดัตซ์ฟรีสไตล์ (Team Dutch Freestyle)
ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดมโนรม พัฒนวงศ์ สุขพูล 27
  อดิศร ปางจันทร์
  ชนะชนม์ ทองยิ้ม
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ จิรพัฒน์ ชัยชาญพันธ์ 23.5
  วุฒิภัทร คำศรี
  เอกลักษณ์ ทองอ้ม
   
ชนะเลิศอันดับ 3       
       
       
       
หญิงอายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ อิศริยาพร บุญลาด 44
  ปัทมวรรณ พัฒนพิบูลย์
  สุชาวดี ยางสวย
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราชินีบน กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ 36.5
  ธนพร หฤทัย
  ปานสิปาง ไพฑูรณ์
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนวัดมโนรม สุภัสสร เข็มทอง 34.5
  จุฬาลักษณ์ เข็มทอง
  สุดธิดา ลุนบุตร
   

 

ประเภททีมดับเบิ้ลดัตซ์ฟรีสไตล์ (Team Dutch Freestyle)
ชาย อายุ10 -12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ธนวัฒน์ เอกจีน 52
  กีรติ คำแปง
  ธนวรรษ คุ้มกระจ่าง
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัด มโนรม ฐาปกรณ์ ธีรวัฒ 39.5
  อำพล หมื่นชัยณรงค์
  กฤษดา ชลธาร
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ฐาปกรณ์ ตะวงษา 35
  ฐิตินัย ไชยยอด
  อนิรุจน์ พันธ์แจ่ม
   
หญิงอายุ 10 -12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนราชินีบน พรพิฌา พลับพลา 59.5
  พีรชยา พลับพลา
  ปุญญาพร บุญหอม
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ อรกัญญา จุ้ยแสง  48
  วิลาสินี อิ่นแก้ว
  พัสพร ไทรงามเอี่ยม
   
ชนะเลิศอันดับ 3  ทีมสโมสร RB (ราชินีบน) อริสรา เอื้อสุขอารี  42
  เฑียรพัญสาล์ อินทจาร
  วรัตม์ชนันตร์ ศิระสากร
   
ประเภททีมดับเบิ้ลดัตซ์ฟรีสไตล์ (Team Dutch Freestyle)
ชาย อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน วัดมโนรม ณัฐกาญจน์ ศิริโมทย์ 62.5
  ธรรมพล สวัสดิ์มหามงคล
  ณัฐพล แก้วมณี
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียน บางมดวิทยา " สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" อภิรักษ์ ศรีบัวบุญ 59
  อภิรักษ์ บุญรอด
  กิติพงษ์ จุอุบล
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ภานุวัฒน์ หอมนุ่น 49
  พงศ์ปณต พงศ์สวัสดิ์
  ภราดร เภรีกุล
   
หญิงอายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ธนะดี สมศรี  60
  ปณิตา แสงแก้ว
  ปนัสยา อินทศร
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน วัดแหลมฉบัง มาลิสา ฉิมพลี 28.5
  อนงค์นาฏ โคนาจารย์
  วาทินี เบ้าทองหล่อ
   
ชนะเลิศอันดับ 3       
   
   
   
ประเภททีมดับเบิ้ลดัตซ์ฟรีสไตล์ (Team Dutch Freestyle)
ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน วัดมโนรม สิทธิพล อุ้ยปะโค 51.5
  นนทกานต์ ศิริโมทย์
  โฮคุโตะ มีสมบูรณ์
   
ชนะเลิศอันดับ 2  ทีม CHONBURI EN-TECH NEW RIDER ( วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง) สิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์ 49
  ภิชิตชัย ดอนชุม
  กรวิชญ์ เกิดบุตร
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียน บางมดวิทยา " สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สุรเชษฐ์ เศรษฐวงค์ 45
  พลนาถ สำราญนิตติกุล
  ปิยวัฒน์ ตำอ่อน
   
หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ เกวลิน กองสินป์ 60.5
  พัชรินทร์ ศรีลับศรี
  สุจิตรา จุลสกุลศักดิ์
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน บางมดวิทยา " สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" อารยา แซ่คู 57
  วริศรา อุบลรัตน์
  พรทิพย์ ปะวิสา
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ญาดา อมรการ  48.5
  พรรวสา คงยง
  ปริยากร เพ็ชคง