สรุปผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๑

 

ประเภทคู่ฟรีสไตล์ (Pair Freestyle)
ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีมเอ วิทย์ สมพร 47.5
  วิน สมพร
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดมโนรม ธวัฒนชัย ทองไหม 37
  ชนะชนม์ ทองยิ้ม
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีมบี ภูวิศ พุกสุริยวงศ์ 32.5
  รัชชานนท์ ศิลปารัตน์
   
หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ มาริษา กรีโส 55.5
  ธีรกานต์ กริดสมัย
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราชินีบน กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ 37
  ปานสิปาง ไพฑูรย์
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียน วัดแหลมฉบัง ฐิติรัตน์ แก้วใส 31.5
  วรัญญา สดใส
   

 

ประเภทคู่ฟรีสไตล์ (Pair Freestyle)
ชาย อายุ 10 -12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ชนะชล กิ้มเส้ง 49.5
  ประกาศิต ภูมิงาม
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดมโนรม ฐาปกรณ์ ธีรวัฒ 47
  กฤษดา ชลธาร
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดมโนรม ชิษณุพงศ์ บุญส่ง 37.5
  อำพล หมื่นชัยณรงค์
   
หญิง อายุ 10-12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนราชินีบน พรพฌา พลับพลา 64
  พีรชยา พลับพลา
   
ชนะเลิศอันดับ 2 ทีมศิษย์เก่าศิริพงศ์วิทยา ปณิตา เจิมขวัญ 51
  สุพิชญา วิสมิตะนันทน์
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ณัฐชนา สวัสดีที่อยู่สุข 49.5
  ณัฐชฎา สวัสดีที่อยู่สุข
   

 

ประเภทคู่ฟรีสไตล์ (Pair Freestyle)
ชาย อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดมโนรม นพรุจ ทาโบราณ 58
  ณัฐพล แก้วมณี
       
ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม CHONBURI EN-TECH NEW RIDER (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง) ธาดา ทรัพย์ยอดแก้ว 55.5
  กฤตพจน์ ฉิมวิลัย
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สิทธิชัย หวันจันทร์ 49
  เอกพงษ์ จันทร์มุณี
   
หญิง อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" โสฤดี แหนพันธ์ 53
  มัตตัญญุตา ต่อพัชรวงศ์
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ธนะดี สมศรี 51
  ปณิตา แสงแก้ว
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา นันท์นภัส เที่ยงธรรม 48
  ปิยรัตน์ พุ่มทิม
   

 

ประเภทคู่ฟรีสไตล์ (Pair Freestyle)
ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดมโนรม นนทกานต์ ศิริโมทย์ 58.5
  โฮคุโตะ มีสมบูรณ์
       
ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม CHONBURI EN-TECH NEW RIDER (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง) กรวิชญ์ เกิดบุตร 54.5
  พีรภัทร เสวิกุล
   
ชนะเลิศอันดับ 3      
   
   
หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" อาริศา แซ่คู 63.5
  รัชนี สรายทอง
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ พัชรินทร์ ศรีลับศรี 51.5
  สุจิตรา จุลสกุลศักดิ์
   
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดมโนรม กชกร โคราช 45
  บุญธิดา ป่าดี